ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ

March 7, 2024

Ασφαλιστική ενημερότητα για συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου. Πως αποκτάται.

Τι ισχύει για να εκδώσετε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε πώληση- μεταβίβαση ακινήτου: 1. Ειδικά για […]