Απασχόληση Συνταξιούχων

August 24, 2015

Απασχόληση συνταξιούχων. Η ανάληψη εργασίας από συνταξιούχους και η νομική της αντιμετώπιση.

Στις μέρες μας έχει αυξηθεί, για αυτονόητους λόγους , το φαινόμενο ασφαλισμένων που ενώ έχουν λάβει σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται ή αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία ασφαλιζόμενοι […]